• Dotacje

FootMedica Magdalena Korycka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zwiększenie zdolności przeciwdziałania skutkom epidemii poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych w Centrum Medycznym/ centrum Fizjoterapii - FootMedica”. Celem projektu jest dostosowanie oraz zautomatyzowanie kluczowych procesów biznesowych realizowanych przez placówkę: świadczenia usług medycznych oraz obsługi pacjentów do funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19 oraz zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także przygotowanie się do kolejnych tego typu kryzysowych sytuacji poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Dofinansowanie projektu z UE: 252 766,07 PLN